Generálním partnerem Moravské filharmonie je Veolia Energie

Vydáno: 2. 5. 2024

Spojení nadnárodního potenciálu Moravské filharmonie Olomouc s mezinárodní skupinou Veolia dalo vzniknout novému partnerství. Pro následující dvě koncertní sezony se společnost Veolia Energie ČR stává generálním partnerem Moravské filharmonie Olomouc.

Pilířem vzájemné spolupráce jsou podpora, prezentace a participace v rámci připravovaného turné v zahraničí. Filharmonie se chystá postupně vystoupit v Maďarsku, Chorvatsku, Rakousku, Polsku, Švýcarsku a USA. „Skupina Veolia není jen jednou z mnoha mezinárodních korporací, ale skutečně klíčovým stakeholderem ve svém oboru. Pevně věřím, že toto unikátní spojení a potenciál ukáže, že spolupráce v oblasti veřejné neziskové služby a soukromého sektoru může být přínosem oběma subjektům i olomoucké veřejnosti,“ uvedl ředitel Moravské filharmonie Olomouc Jonáš Harman. Otevření procesu k získání silného a strategického partnera předcházelo téměř půlroční jednání. „Zde je na místě zmínit poděkování olomouckému primátorovi Miroslavu Žbánkovi, který stál v jeho úvodu,“ ozřejmil ředitel Jonáš Harman.

Letošní jubilejní sezónu, jejímž leitmotivem je Rok české hudby, bude Moravská filharmonie vedle koncertů pro domácí publikum, slavit právě na zahraničních pódiích. V květnu ji čeká turné s koncerty v maďarské Budapešti, Pécsi, chorvatském Varaždinu a Dubrovníku a na podzim pak tři výjezdy do Polska do prestižních sálů ve Varšavě, Štětíně, Katovicích a Gdaňsku. Na začátku roku 2025 pak zavítá do švýcarských měst Luzern, Basilej a aktuálně se připravuje také na turné v USA.

„Považujeme za důležité podporovat regionální projekty a subjekty a pomáhat jim v jejich záslužných aktivitách nebo rozvoji. Výběr vždy pečlivě zvažujeme ve spolupráci s městem, aby naše podpora směřovala tam, kde je to potřeba,“ uvedl za generálního partnera Kamil Vrbka, ředitel regionu Morava společnosti Veolia Energie ČR. „Moravská filharmonie Olomouc je významnou součástí kulturního a společenského dění v Olomouci a svými zahraničními aktivitami přesahuje regionální význam. Je nám ctí podpořit jeden z nejvýznamnějších orchestrů v ČR. Přejeme mu hodně úspěchů na domácí i zahraniční půdě,“ vyzdvihl ředitel Vrbka.

Díky unikátnímu atributu v podobě univerzálního hudebního jazyka je Moravská filharmonie Olomouc klíčovým aktérem na poli (nejen) kulturní diplomacie města i kraje. Vedle primární činnosti, kterou je poskytování veřejné kulturní služby v podobě koncertů, edukačních aktivit a dalších projektů, je jejím důležitým posláním právě předvedení českého hudebního umění a reprezentace Olomouce v zahraničí.

Součástí dlouhodobé strategie generálního partnera Moravské filharmonie Olomouc, předního výrobce a distributora energií společnosti Veolia Energie ČR, je v oblasti společenské odpovědnosti podpora neziskových subjektů a aktivit v oblasti kultury, sportu a sociálních služeb.

Zdroj: Moravská filharmonie Olomouc