Sloučení Moravské filharmonie a divadla

Aktuální data a informace

Moravská filharmonie a Moravské divadlo Olomouc se od roku 2025 spojí pod jednu společnou organizaci.
Město garantuje zachování filharmonie i divadla.

Ke sloučení obou kulturních institucí v jeden právní subjekt se zachováním dvou orchestrů přistoupilo vedení města jakožto zřizovatel z důvodu větší hospodárnosti a soběstačnosti, efektivity vynaložených financí a lepšího využití potenciálu obou stávajících institucí. Konkrétní důvody, fakta a čísla, která k tomuto rozhodnutí vedly, najdete v jednotlivých záložkách na této stránce.

Kolik nás to všechno stojí?

Ekonomická soběstačnost obou firem se pohybuje mezi 11 a 15 procenty. Jedním z cílů transformace je využití zjištěného potenciálu obou institucí ke zvýšení vlastních výnosů a soběstačnosti.

3 soubory

a 1 jeviště má Moravské divadlo Olomouc.

1 soubor

a 2 pódia má Moravská filharmonie Olomouc.

11

Na tolik procent je filharmonie finančně soběstačná.

15

Na tolik procent je divadlo finančně soběstačné.

Vyvracíme mýty

Kolem sloučení Moravské filharmonie a Moravského divadla do jedné instituce se objevila řada otázek, dohadů a mýtů. Informace objevující se ve veřejném prostoru jsou ale často zkreslené a vyvolávají obavy a silné emoce. Přinášíme proto odpovědi na nejčastější otázky.

 • Jak se sloučení dotkne diváka?

 • Je sloučení nejlepší cestou?

 • Jaké jsou výhody sloučení?

 • Jaká jsou rizika sloučení?

 • Nelze pozitivních efektů dosáhnout i bez sloučení?

Současný stav projektu

Zastupitelstvo města Olomouce rozhodlo o sloučení organizací pod identifikační číslo Moravského divadla Olomouc. Nyní je však zpracovávána zřizovací listina nové organizace s cílem, aby pokryla veškerou kulturní službu občanům, kterou v současnosti zabezpečuje filharmonie i divadlo. Zároveň budou součástí zřizovací listiny garance, že bude činnost filharmonického orchestru vykonávána pod zavedenou značkou Moravská filharmonie Olomouc a činnosti třísouborového divadla pod značkou Moravské divadlo Olomouc.

 • Město vypisuje výběrové řízení na nového ředitele či ředitelku sloučené organizace

  Dne 27. 6. 2024 vypsalo statutární město Olomouc výběrové řízení na ředitele či ředitelku nové kulturní instituce, která vznikne k 1. 1. 2025 a ponese název Moravské divadlo a Moravská filharmonie. Přihlášky mohou zájemci zasílat až do 20. 9. 2024.
 • Zastupitelstvo města Olomouce schválilo sloučení filharmonie a divadla

  Po více než pětihodinovém jednání schválili zastupitelé na jednání 10. 6. 2024 sloučení příspěvkových organizací Moravská filharmonie Olomouc a Moravské divadlo Olomouc, a to s účinností k 1. 1. 2025. Nová kulturní instituce ponese název Moravské divadlo a Moravská filharmonie.
 • Rada města schválila zřizovací listinu a název

  Rada města Olomouce schválila znění zřizovací listiny organizace vzniklé sloučením, a to včetně nového názvu Moravské divadlo a Moravská filharmonie, okruhy její činnosti i úpravy majetkových poměrů. Materiály předloží Zastupitelstvu města Olomouce na jednání 10. června 2024.