Zastupitelé schválili název a zřizovací listinu nové kulturní organizace

Vydáno: 10. 6. 2024

Zastupitelstvo města Olomouce dnes schválilo sloučení příspěvkových organizací Moravská filharmonie Olomouc a Moravské divadlo Olomouc. Debata nad tímto bodem si vyžádala více než pět hodin jednání. Pro to, aby se Moravská filharmonie Olomouc sloučila do příspěvkové organizace Moravské divadlo Olomouc s účinností k 1. 1. 2025, zvedlo ruku 27 zastupitelů.

Na příspěvkovou organizaci Moravské divadlo Olomouc, jako na organizaci přejímající, přejde usnesením zastupitelstva zároveň veškerý majetek, práva a závazky příspěvkové organizace Moravská filharmonie Olomouc, včetně všech pracovněprávních. Nová kulturní instituce ponese název Moravské divadlo a Moravská filharmonie.

Při svém rozhodnutí pro finální krok v procesu sloučení se zastupitelé opírali o usnesení Rady města Olomouce, návrhy Komise pro kulturu a cestovní ruch a návrhy pracovní skupiny tvořené zástupci jednotlivých politických klubů včetně opozice a také analýz zpracovávaných v uplynulém roce. Zastupitelé zároveň schválili znění zřizovací listiny nové kulturní instituce i okruhy její činnosti. „Zřizovací listina garantuje zachování dvou orchestrů v rámci sloučené instituce i všech tří souborů divadla. Je mi líto, že ve veřejném prostoru stále kolují dezinformace o rušení orchestru. Nic se neruší,“ zdůraznil v diskusi předkladatel Viktor Tichák, náměstek primátora pro kulturu a cestovní ruch. Znovu upozornil, že zůstane zachovaná šíře kulturní služby i obě značky a že nová organizace bude mít také garanční radu. „Zakotvení poradního orgánu – sedmičlenné garanční rady – je zásadním článkem zřizovací listiny. Jejím hlavním úkolem bude dohled nad dodržováním zřizovací listiny,“ podtrhl garance náměstek Tichák.

Ve zřizovací listině jsou explicitně uvedeny značky Moravské divadlo Olomouc i Moravská filharmonie Olomouc, pod nimiž budou soubory dále vystupovat, jak je veřejnost zvyklá. „Pouze přesouváme něco v rámci struktur, které město má. Jednal jsem o tom s představiteli významných kulturních institucí, přičemž některé z nich byly dnes na jednání zastupitelstva zmiňovány i oponenty sloučení, nebo ministrem kultury. Ani jednou mi neřekli, že by olomouckou cestu považovali za špatnou,“ uvedl v debatě primátor Miroslav Žbánek.

Podle zřizovací listiny bude stát nová instituce na pilířích živého umění, zahraniční spolupráce a edukace. Hlavním účelem zřízení organizace je reprezentace města v celostátním i mezinárodním měřítku, uspokojování a rozvíjení kulturních potřeb a zájmů občanů specifickými divadelními, hudebními a příbuznými formami a prostředky. V rámci hlavní činnosti má navazovat na tradici a historii olomouckého divadelnictví, zejména pak Moravského divadla Olomouc, a na tradici a historii Moravské filharmonie Olomouc.

O formě sloučení divadla a filharmonie s účinnosti od 1. ledna 2025 rozhodlo Zastupitelstvo města Olomouce letos v březnu. Vyplynulo to z analýzy mapující potenciál vnitřních úspor a potenciál zvýšení vlastních výnosů, kterou si vedení města nechalo zpracovat.